Skip Ribbon Commands
Skip to main content

🚦Công an thành phố thông báo kết quả phát hiện xử phạt “nguội" qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 01/05 đến ngày 24/05/2024

Xử phạt giao thông  
🚦Công an thành phố thông báo kết quả phát hiện xử phạt “nguội" qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 01/05 đến ngày 24/05/2024

✅Từ ngày 01/05 đến ngày 24/05/2024 qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an thành phố Phủ Lý đã phát hiện và thực hiện xử phạt “nguội" đối với 127 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách phương tiện vi phạm👇👇👇

⛔1. Vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

- Xe ô tô biển số: 14A-279.13, 17A-353.51, 18A-311.92, 18A-353.17, 18A-390.90, 18A-421.87, 26C-105.28, 28A-055.66, 29A-472.61, 29A-975.08, 29C-120.54, 29C-609.72, 29C-751.43, 29D-511.57, 29G-000.12, 29G-000.12, 29H-494.60, 29H-494.60, 29H-546.54, 29K-027.01, 30A-065.06, 30A-127.37, 30A-299.56, 30A-403.72, 30E-099.59, 30E-141.00, 30E-385.11, 30E-919.58, 30F-432.54, 30F-556.35, 30F-653.76, 30F-731.21, 30F-783.70, 30G-042.36, 30G-064.09, 30G-547.64, 30H-531.43, 30K-743.31, 30K-774.24, 30L-198.62, 31F5442, 31F7035, 35A-075.67, 35A-338.45, 35LD-00281, 36C-370.73, 38A-379.28, 51F-135.05, 86A-040.05, 89A-131.24, 89A-300.24, 89A-421.34, 90A-010.89, 90A-012.77, 90A-018.65, 90A-025.72, 90A-028.33, 90A-038.29, 90A-041.44, 90A-043.39, 90A-054.11, 90A-056.89, 90A-058.64, 90A-061.48, 90A-062.82, 90A-071.48, 90A-078.16, 90A-081.37, 90A-081.69, 90A-085.15, 90A-087.93, 90A-089.20, 90A-092.25, 90A-095.77, 90A-103.12, 90A-106.75, 90A-107.39, 90A-116.79, 90A-118.46, 90A-120.32, 90A-121.72, 90A-123.08, 90A-141.00, 90A-144.17, 90A-144.78, 90A-151.87, 90A-156.05, 90A-157.72, 90A-162.89, 90A-164.17, 90A-165.12, 90A-165.62, 90A-179.94, 90A-180.27, 90A-186.02, 90A-192.54, 90A-201.74, 90A-203.47, 90A-203.86, 90A-207.43, 90A-209.83, 90A-215.03, 90A-216.92, 90A-219.52, 90A-223.85, 90A-229.41, 90A-232.29, 90A-235.91, 90A-235.91, 90A-236.25, 90A-236.63, 90A-238.98, 90A-239.50, 90A-239.80, 90C-016.14, 90C-075.41, 90C-078.24, 90C-091.06, 90C-101.19, 90C-116.29, 90C-125.20, 90H-009.29

- Xe mô tô biển số: 90AB-12215, 90AB-12248, 90AB-124.85, 90AB-127.60, 90AB-12855.​
🔖Khi đến nộp phạt xử lý 'nguội', Nhân dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản)

- Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản)

 ✅Công an thành phố Phủ Lý đề nghị nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác,