Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn của UBND thành phố về tổ chức hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra.