Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại Hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Lê Hồng Phong lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

Tin tức - Sự kiện  
Đại Hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Lê Hồng Phong lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 13/5/2022, Hội CCB phường Lê Hồng Phong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

          Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Toàn- Chủ tịch Hội CCB thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các ngành, đoàn thể phường và 143 đại biểu đại diện cho 733 hội viên CCB trong toàn phường về dự Đại hội.

Sequence 09.00_02_45_02.Still032.jpg
Sequence 09.00_02_40_23.Still026.jpg

          Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Lê Hồng Phong đã đoàn kết, phấn đấu, khắc phục  mọi khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của phường. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ'' tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Hội cựu chiến binh luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, thông tin cho cán bộ hội viên hội cựu chiến binh về tình hình thời sự, chính trị, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

          Hội thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, tích cực góp phần vào chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, vươn lên thoát nghèo và xóa nghèo bền vững. Hiện nay hội CCB phường đang quản lý nguồn vốn vay của NHCSXH tỉnh Hà Nam với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng để hội viên phát triển kinh tế gia đình, các hội viên đã xử dụng tốt nguồn vốn vay, trao đổi kinh nghiệm giúp nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm, xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả đáng kích lệ, đời sống hội viên ngày một nâng lên. Đên nay, Tỷ lệ  hội viên  có mức sống khá, giàu trên địa bàn phường là 50%. Số hội viên có mức sống trung bình là 49,5%. Hội viên thuộc diện hộ nghèo tới nay còn 0.05%. Bên cạnh đó, Hội đã thường xuyên động viên CCB tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương , gắn phong trào “ Cựu chiến binh gương mẫu" với các phong trào “thi đua yêu nước". Qua tổng kết hàng năm có 100% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chuyên đề hàng năm, thu hút 100% cán bộ hội viên tham gia, học tập tác phong cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, gắn việc làm bình dị giữa đời thường để làm cho tâm hồn đạo đức trong sáng gắn với phong trào CCB gương mẫu.

          Hội luôn xác định xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong nhiệm kỳ phát triển được 56 hội viên đạt 110%, đến nay hội đã có 733 hội viên thu hút 99,3 % số CCB vào hội. Chất lượng sinh hoạt phân hội, chi hội và ban chấp hành, ban thường trực được duy trì có nề nếp theo quy chế, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2017 đến năm 2022 hội luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Sequence 09.00_02_53_14.Still030.jpg
Sequence 09.00_02_19_02.Still027.jpg

Sequence 09.00_03_06_15.Still033.jpg

          Nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội CCB phường Lê Hồng Phong phấn đấu 100% cán bộ hội viên CCB có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.  Phát triển trên 95% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội, mỗi năm kết nạp hội viên mới từ 10 - 15 hội viên. 100% cán bộ Hội  được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp. 100%  các chi hội đạt TSVM, 95% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa", 97% trở lên hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu". Phấn đấu hết nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo do hội viên CCB làm chủ còn dưới 1% theo tiêu chí mới, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 60% trở lên. Hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát cho gia đình CCB.

          Đại hội đại biểu Hội CCB phường Lê Hồng Phong lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra BCH khóa mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.​