Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội điểm Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội điểm Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 27/4/2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo thành ủy Phủ Lý tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là chi bộ được Thành ủy Phủ Lý lựa chọn làm Đại hội chi bộ điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các chi bộ trực thuộc thành ủy Phủ Lý.

đh.bmp

Dự đại hội có đ/c Bùi Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy; các đồng chí là Bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Phủ Lý.

đh3.bmp

Chi bộ Tuyên giáo Thành ủy là chi bộ ghép của 2 cơ quan  Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, với 08 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Thành ủy, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra. Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; trong nhiệm kỳ 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng và sinh hoạt nơi cư trú; 100% đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia các hoạt động do đoàn thể tổ chức; 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc, tiếp thu, thực hiện có hiệu quả các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Ban Tuyên giáo đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá là đơn vị đứng đầu ngành tuyên giáo của Tỉnh; Trung tâm chính trị đạt tập thể lao động tiên tiến; tổ công đoàn đều đạt vững mạnh xuất sắc.

đh1.bmp

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã lãnh đạo Cơ quan triển khai thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy về lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị; trong đó, đã tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả; kịp thời tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ trong từng năm; thông tin, tuyên truyền tình hình thời sự trong nước, quốc tế; nắm bắt tình hình dư luận xã hội quan tâm, định hướng tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và Nhân dân; công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng được đổi mới về nội dung, phương pháp, mang tính hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Chi bộ đã lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Thành uỷ hoàn thành kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong nhiệm kỳ đã mở 127 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức Quốc phòng-An ninh và cập nhật kiến thức mới cho hơn 14.643 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng ưu tú. Đặc biệt, chi bộ đã lãnh đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm chính trị duy trì và tổ chức tốt Hội nghị báo cáo viên luân phiên ở các phường, xã mỗi tháng 01 lần (đã tổ chức luân phiên 35 Hội nghị báo cáo viên của Thành phố tại các phường, xã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự); chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở nhất là đảng bộ các phường, xã tổ chức tốt các hội nghị thông tin thời sự định kỳ tại cơ sở; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền miệng và cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố và tạo sự tin tưởng của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

đh4.bmp

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị Thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, lãnh đạo đảng viên tham mưu kịp thời, chính xác, có hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xây dựng Chi bộ xứng đáng là hạt nhân chính trị của 02 cơ quan. Phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu “hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, 100% đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó 15% đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp thêm 01 đảng viên mới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo hàng năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng thưởng Huân Chương lao động hạng II; Trung tâm chính trị phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100 % cán bộ chuyên viên đạt lao động tiên tiến, trong đó có từ 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp Tỉnh.

đh2.bmp

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã đánh giá cao những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời yêu cầu đảng viên của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới cần nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là cơ quan tham mưu của Thường trực Thành ủy ủy trên lĩnh vực tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần bám sát các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Thành phố để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của 02 cơ quan nhằm giữ vững ổn định chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố Phủ Lý.

đh 5.bmp

Tại Đại hội, phát huy tinh thần dân chủ, đảng viên Chi bộ đã thực hiện bầu Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.​