Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện tổ chức đại hội đảng bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức - Sự kiện  
Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện tổ chức đại hội đảng bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong 2 ngày 4 và 5/5/2020 Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là Đảng bộ được Đảng bộ Thành phố lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn thành phố.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Đặng Đình Thoảng – UVBTV tỉnh ủy – trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; đ/c Bùi Văn Hùng - UVBTV tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; các đ/c trong Thường trực Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa 22; các Ban xây dựng Đảng của Thành phố; các đ/c Bí thư Đảng bộ các phường, xã và 245 đại biểu chính thức. 

(Khong Xoa).00_01_22_20.Still745.bmp 

Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện có 13 chi bộ, với 495 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, phường đã thực hiện tốt việc sáp nhập từ 18 tổ dân phố giảm còn 9 tổ dân phố, từ 23 chi bộ giảm còn 13 chi bộ. Chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở và bầu tổ trưởng dân phố. Đến nay 100% các đ/c Bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố. Hàng năm Đảng bộ Phường thường xuyên chỉ đạo duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, BCH Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy...Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, khoá XII. Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, các cấp ủy Đảng thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Đảng các cấp. Nhờ vậy qua phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên trung bình trong 5 năm có 93% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 25% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển Đảng viên được quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ Đảng bộ phường đã kết nạp được 19 đảng viên, vượt 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

(Khong Xoa).00_01_16_11.Still739.bmp
(Khong Xoa).00_01_26_13.Still740.bmp

Kinh tế của phường luôn có mức  tăng trưởng, thu ngân sách bình quân trong 5 năm đạt 172% so với nghị quyết Đại hội đề ra. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt trên 276 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa-xã hội được chăm lo toàn diện hơn; Công tác giáo dục-đào tạo, y tế ngày càng được quan tâm. Đến nay 100% tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, các cơ quan, đơn vị trường học đều được công nhận đơn vị văn hóa, 7/11 tuyến đường, tuyến phố được công nhận đạt chuẩn tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị… Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo, quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày một phát triển; Vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính quyền được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,71%, (còn 9 hộ nghèo) theo tiêu chí mới, là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với bình quân chung của toàn thành phố …

(Khong Xoa).00_01_11_06.Still751.bmp

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Phường Lương Khánh Thiện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tiếp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng… Phấn đấu hàng năm có 92% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân… Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 133,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 hộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… xây phường Lương Khánh Thiện ngày càng phát triển.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ trước. Đồng thời tham gia đề xuất nhiều giải pháp quan trọng góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền phường Lương Khánh Thiện thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

(Khong Xoa).00_01_20_22.Still744.bmp
(Khong Xoa).00_01_22_20.Still749.bmp

(Khong Xoa).00_01_12_19.Still747.bmp

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đ/c Bùi Văn Hùng - UVBTV tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường Lương Khánh Thiện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương; tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương…

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra được 15 đ/c vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện bầu chức danh Bí thư Đảng bộ phường và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025./. ​