Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Quân sự Thành phố tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức - Sự kiện  
Đảng bộ Quân sự Thành phố tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong 2 ngày 7 và 8/5/2020, Đảng bộ Quân sự Thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Đảng bộ quân sự tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ quân sự các huyện trong toàn tỉnh.

Về dự có Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực  Đảng ủy Quân sự tỉnh – Chính ủy  Bộ CHQS tỉnh; đ/c Bùi Văn Hùng – UVBTV tỉnh ủy – Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố; đ/c Nguyễn Anh Chức – tỉnh ủy viên – phó bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố;  các đ/c trong thường trực thành ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thành ủy; các đ/c chính trị viên Ban CHQS các huyện cùng 37 Đảng viên Đảng bộ quân sự Ban CHQS Thành phố.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đ/c Bùi Văn Hùng – UVBTV tỉnh ủy – Bí thư thành ủy -  Chủ tịch HĐND thành phố đã nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn  dân và toàn quân đang nỗ lực hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đảng bộ, nhân dân và LLVT thành phố đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020… góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Điểm lại những kết quả mà Đảng ủy quân sự thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là  sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và công tác xây dựng đảng, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà NQ Đại hội Đảng bộ QS Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: tham mưu, triển khai và thực hiện tốt 4 Đề án của UBND tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng, địa phương; Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ của 21/21 xã phường; Công tác huấn luyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm túc, chặt chẽ nền nếp, chế độ huấn luyện. Đảng ủy, Ban CHQS Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác hội thi, hội thao các cấp. Kết quả  huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi của Lực lượng thường trực đạt 80%, lực lượng dân quân tự vệ đạt 74%, lực lượng dự bị động viên đạt 75,5%...vượt chỉ tiêu NQ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chất lượng chính trị và khả năng SSCĐ được nâng lên. Lực lượng dự bị động viên được phúc tra, tăng cường quản lý, thực hiện tốt,  trong 5 năm đã phúc tra được trên 9.400 quân nhân dự bị và 336 phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân , sắp sếp trên 2.400 quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên, đạt 98,9%...Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, học tập và quán triệt nghiêm các Chỉ thị, NQ của Đảng các cấp, đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện NQ của Đại hội Đảng các cấp sát với nhiệm vụ của đơn vị. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các NQ của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đã có nhiều biện pháp tích cực trong nắm và quản lý tình hình tư tưởng, giáo dục cán bộ, đảng viên, gắn đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên với nhận xét cán bộ hàng năm. Qua đánh giá phân loại hàng năm, Đảng bộ Ban CHQS Thành phố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 84,3% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ... Đây chính là động lực là tiền đề quan trọng để cán bộ, chiến sỹ LLVT Thành phố tự tin bước sang nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng ở địa phương; lãnh đạo thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, tập trung vào tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính quân sự; thực hiện tốt công tác  chính sách  hậu phương quân đội; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ; tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong LLVT thành phố; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và tham gia giao thông, đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ANCT – TTATXH, tạo môi trường thận lợi để thành phố phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt đời sống cho nhân dân; Xây dựng Đảng bộ quân sự thành phố trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu" …

Về dự và chỉ đạo Đại hội đ/c Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – phó bí thư thường trực Đảng bộ Quân sự tỉnh – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân sự thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí yêu cầu: nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Quân sự Thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; quan tâm xây dựng các công trình quân sự quan trọng; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng; xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh, tiêu biểu; tích cực tham gia các phong trào, các Cuộc vận động và thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, công tác hậu cần kỹ thuật; xây dựng Đảng bộ quân sự thành phố ngày càng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện….

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra được 5 đ/c vào Ban chấp hành Đảng bộ quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025./. ​

Sau đây là một số hình ảnh:

qs1.bmp

qs1.bmp

qs1.bmp

qs1.bmp

qs1.bmp

qs1.bmp