Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Văn hóa thông tin - Cấp xã  
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Trình tự thực hiện

          - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1,000 bản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua bưu điện.

          - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận và ghi biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ không đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ

          Ủy ban nhân dân xã tổ chức kiểm tra nếu đủ điều kiện cấp Giấychứng nhận, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

          - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu điện.

          Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện.

      Hồ sơ:

      * Thành phần hồ sơ bao gồm:

          -  Đơn đăng ký hoạt động thư viện (mẫu số 1 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP); 

          -  Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (mẫu số 2 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP); 

          -  Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 

          - Nội quy thư viện.

      * Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

      Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

      Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chứcCá nhân

      Cơ quan thực hiện TTHC:

      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Ủy ban nhân dân cấp xã

      - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã        

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          -  Đơn đăng ký hoạt động thư viện (mẫu số 1 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP);

          - Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (mẫu số 2 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP).

      Phí, lệ phí: Không

      Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

      Căn cứ pháp lý của TTHC:

          - Pháp lệnh thư viện ngày 28/12/2000;

          - Nghị định 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002, Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thư viện;

          - Thông tư 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003, hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành;

          - Nghị định 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

          -  Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012, Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.​

Mẫu số 1 (2).docMẫu số 2 (3).doc