Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Giao thông vận tải - Cấp xã  
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Trình tự thực hiện

          - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện.

          + Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

          + Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

          + Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

          - Nhận kết quả: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đườngbưu điện.

      Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

      Hồ sơ:

      * Thành phần hồ sơ bao gồm:       

      A. Đối với phương tiện đang khai thác trước ngày 01/01/2005

      1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

      a) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại mẫu số 4 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT;

      b) 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

      c) Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;

      d) Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

      2. Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

      a) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;

      b) Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê.

      B. Đối với phương tiện được đóng mới trong nước sau ngày 01/01/2005:

      Ngoài hồ sơ theo quy định như đối với phương tiện đang khai thác trước ngày 01/01/2005, chủ phương tiện phải xuất trình thêm bản chính của hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra, trừ trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

      * Số lượng hồ sơ: 01(bộ);

      Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

      Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, Cá nhân

      Cơ quan thực hiệnTTHC:

      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Cơ quan đăng ký phương tiện cấp xã

      - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan đăng ký phương tiện cấp xã        

      Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, Cá nhân

      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 4 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT)

      Phí, lệ phí: 70.000 đồng

      Kết quả thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận.

      Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý

      Căn cứ pháp lý của TTHC:

      Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

      - Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

       - Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt. ​​

Mẫu số 4.doc