Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng uỷ quân sự thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99 –QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII)

Tin tức - Sự kiện  
Đảng uỷ quân sự thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99 –QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII)
Chiều ngày 20/6/2022, Đảng uỷ quân sự thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

5 năm qua bám sát nội dung Quyết định số 99, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII), Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Đảng uỷ đã đặc biệt chú trọng đưa nội dung Quyết định lồng ghép vào các nội dung sinh hoạt trong các chi, đảng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ QS- QPĐP, làm cơ sở để giải quyết những vấn đề mới, khó, nổi cộm cũng như những tồn tại, hạn chế của đơn vị. Từ đó rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo khắc phục, sửa chữa, góp phần làm chuyển biến về mọi mặt, nhất là tình hình vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, địa phương… 

tin dung.00_00_01_06.Still145.jpg

Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng uỷ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo tiêu chí, chuẩn mực đã đề ra, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hoá" của cán bộ, Đảng viên trong toàn lực lượng …

tin dung.00_00_16_01.Still147.jpg

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại hạn chế và đề xuất nhiều ý kiến quan trọng, góp phần cũng Đảng uỷ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

tin dung.00_00_16_09.Still148.jpg

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ quân sự thành phố yêu cầu cấp uỷ, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp, nhất là NQ Trung ương 4, khoá XII, khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện có hiệu quả QĐ số 99 của Ban Bí thư; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn, việc tự học tập, nghiên cứu rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu"…​