Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện; số, ngày ban hành, trích yếu của đề án, kế hoạch

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện; số, ngày ban hành, trích yếu của đề án, kế hoạch
​TÊN
CẤP QUẢN LÝ​
​LĨNH VỰC
​ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
THỜI GIAN THỰC HIỆN​​SỐ
NGÀY BAN HÀNH​
​TRÍCH YẾU
​KẾ HOACH

​Thành phố
​KHKT
​UBND thành phố
​12/5/2021
​511
​12/5/2021
​V/v hưởng ứng cuộc thi"Sáng kiến vì cộng đồng"- Lần thứ IV


​Tỉnh Hà Nam
​KHKT
​UBND thành phố​
​538
​17/5/2021
​Tham gia ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học CN tỉnh Hà Nam