Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ghi nhận từ cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ Thành phố năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Ghi nhận từ cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ Thành phố năm 2021
Trong thời gian 1,5 ngày 10 và 11/11/2021, Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ Thành phố năm 2021.

Về dự Đại biểu Tỉnh có: đồng chí Lê Thị Thuỷ - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Đỗ Ngọc Hiên – Phó tham mưu trưởng Quân khu 3; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Uỷ viên BTV tỉnh uỷ - Phó chủ UBND tỉnh – phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn – UVBTV tỉnh uỷ - phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đại tá Lường Văn Thắng – uỷ viên BTV tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh – phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Đại biểu thành phố có đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố; đồng chí Phạm Chí Thống – Phó bí thư thường trực Thành uỷ - phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; đồng chí Trương Quốc Bảo – Tỉnh uỷ viên – Phó bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố – Trưởng Ban tổ chức diễn tập thành phố.

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_07_17.Still372.jpg

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_23_23.Still374.jpg

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (một bên hai cấp) năm 2021 mang mật danh “PL - 21" có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt Nghị quyết TW 8 khoá 11 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Kết luận số 64, ngày 30/10/2019 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị khoá 10 về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới". Qua đó nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương; Vai trò làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ngành, đoàn thể; khả năng Sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của LLVT thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

a1.jpg

Phát biểu Khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Đức Toàn – UVBTV tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố đã nhấn mạnh: mục đích cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngoài việc quán triệt, thực hiện NQ, Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên, cuộc diễn tập nhằm mục đích hành động và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền về quốc phòng, an ninh. Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh có thể xảy ra. Thông qua cuộc diễn tập sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang Thành phố. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_43_16.Still378.jpg
KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_36_05.Still391.jpg

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_14_17.Still414.jpg

Ngay sau Lễ khai mạc, Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố đã tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ Thành phố năm 2021, với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". Nội dung cuộc diễn tập trải qua 2 phần: Vận hành cơ chế và thực binh, với 3 giai đoạn diễn tập gồm: Giai đoạn 1- Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2 – Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3- Thực hành tác chiến phòng thủ và 5 vấn đề diễn tập gồm: Vấn đề 1 – Chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT thành phố từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Vấn đề 2 – Chuyển LLVT thành phố từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào thời chiến; Vấn đề 3 – Hội nghị Đảng uỷ Quân sự thành phố thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ (Điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng; Vấn đề 4 – Hội nghị UBND thành phố tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; Vấn đề 5 – Thực binh tiến cộng địch đổ bộ đường không vào khu vực phòng thủ thành phố. Các xã, phường cùng tham gia diễn tập gồm: Phường Quang Trung, phường Thanh Tuyền; xã Kim Bình, xã Tiên Tân…

 Với tinh thần trách nhiệm cao, trong thời gian 1,5 ngày tổ chức diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố đã tổ chức, triển khai tốt các nội dung của cuộc diễn tập. Các vấn đề diễn tập đã được thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Đặc biệt đã thể hiện rõ được vai trò của các đồng chí lãnh đạo chủ trì các vấn đề diễn tập, thể hiện khá nhuần nhuyễn, quán xuyến điều hành và kết luận các hội nghị đúng trình tự nội dung công việc, có nhiều tư duy sáng tạo cả về nội dung và phương pháp điều hành. Các ban, ngành, đoàn thể làm việc với thái độ nghiêm túc, khẩn trương, phát huy tốt các chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong các nhiện vụ, ở từng giai đoạn diễn tập.

Đặc biệt, trong phần thực binh đánh khủng bố, giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn và đánh địch đổ bộ đường không xuống địa bàn. Các tình huống được kết cấu chặt chẽ, sát thực tế, công tác chỉ huy, điều hành linh hoạt, kiên quyết, đúng thời cơ. Hành động của các lực lượng tham gia thực binh đã thể hiện tốt bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, xử trí tình huống sát kịch bản. Trong diễn tập lực lượng tham gia thực binh đông, vũ khí trang bị, đạn hơi, thuốc nổ số lượng nhiều, xong các lực lượng đã thực hiện nghiêm  mệnh lệnh, chấp hành nghiêm các quy định, phần thực binh đã diễn ra tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị và phương tiện.

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_10_09.Still339.jpg
KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_01_09_09.Still340.jpg

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_02_55_00.Still353.jpg

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_01_54_23.Still351.jpg

Nằm trong Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021(một bên hai cấp), 4 đơn vị được thành phố chọn diễn tập cùng gồm: Phường Quang Trung, phường Thanh Tuyền; xã Kim Bình, xã Tiên Tân cũng đã tổ chức diễn tập các nội dung trong khung diễn tập. Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị nên khi bước vào diễn tập, các địa phương đã vận hành bám sát cơ chế “Cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, trong đó cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt".

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_06_04.Still293.jpg

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên 2 cấp của thành phố đã hoàn thành các nội dung, kế hoạch, phương án của cuộc diễn tập. Đảm bảo an toàn về mọi mặt, nhất là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Từ thành công của cuộc diễn tập, đã làm chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, tư tưởng cũng như năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương, đơn vị. Đồng thời cũng là cơ sở để cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang từ thành phố đến cơ sở tiếp tục rút kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các ngành, đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_42_08.Still357.jpg

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_02_16_21.Still363.jpg

Về dự và chỉ đạo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, đồng chí Nguyễn Anh Chức - Uỷ viên BTV tỉnh uỷ - Phó chủ UBND tỉnh – Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập của Thành phố đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đồng chí cũng đề nghị, thành phố cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, NQ các cấp, các ngành và các Đề án về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; thực hiện hiệu quả Luật quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng – an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; chỉ đạo làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021…

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_49_22.Still364.jpg
KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_01_07_14.Still358.jpg

Phát biểu bế mạc diễn tập đ/c Nguyễn Đức Toàn – UVBTV tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố đã khẳng định: Cuộc diễn tập lần này có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, thực hiện ở nhiều địa bàn, nội dung diễn tập có những vấn đề mới. Song với quyết tâm chính trị cao nhất của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phủ Lý năm 2021, đã thành công tốt đẹp. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh trong những năm tới, đồng chí cũng yêu cầu: các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của ngành về Quốc phòng an ninh; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ vững chắc; thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắt tình hình và giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động; Quan tâm chăm lo xây dựng LLVT thanh phố vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phòng chống dịch bệnh ở địa phương...

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_51_08.Still366.jpg
KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_55_23.Still368.jpg

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_01_00_03.Still369.jpg

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_01_04_01.Still370.jpg

Kết thúc cuộc diễn tập KVPT thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng 9 tập thể, 13 cá nhân; 16 tập thể, 66 cá nhân được Thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021./.​