Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Hơn 9.722 lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách

Tin tức - Sự kiện  
Hà Nam: Hơn 9.722 lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách
Chiều ngày 13/7, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Hà Nam Lê Thị Kim Dung cho biết, tính đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh đạt 2.899 tỷ đồng, tăng trên 220 tỷ đồng (+8,24%) so với đầu năm. Trong đó, Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt trên 439 tỷ đồng, tăng trên 33 tỷ đồng (+8,3%); nguồn vốn ủy thác từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện đạt 150,3 tỷ đồng, tăng 37.100 triệu đồng (32,77%), nguồn vốn Trung ương đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trên 149 tỷ đồng (+6,94%) so với đầu năm.​

anh hoi nghi.jpg

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi nhánh đã giải ngân cho hơn 9.722 lượt khách hàng được vay vốn, với số tiền là 520.779 triệu đồng; đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới cho hơn 1.300 lao động, tạo sinh kế cho hơn 4.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng, cải tạo trên 7.700 công trình nước sạch và vệ sinh; giúp gần 800 học sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập, mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện học tập trực tuyến; giúp xây mới 140 căn nhà để ở cho đối tượng chính sách, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 64.000 lượt khách hàng vay vốn.

Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt trên 520 tỷ đồng, với 10.347 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt trên 302 tỷ đồng, bằng 58% doanh số cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2023 đạt 2.893 tỷ đồng với 47.569 khách hàng còn dư nợ, tăng trên 218 tỷ đồng so với đầu năm với tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,16%. Dư nợ bình quân 1 hộ gia đình vay vốn đạt 60,8 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng/hộ so với năm 2022.

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH tỉnh đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

 


Tin liên quan