Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND TP Phủ Lý tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 và kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện  
HĐND TP Phủ Lý tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 và kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng 21/5/2024, HĐND Thành phố tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND TP khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Uỷ viên BTV thành uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hoàng Hải – Tỉnh uỷ viên – Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Hữu Chương – Uỷ viên BTV thành uỷ- Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố; trưởng, phó các Ban của HĐND, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thành phố; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, cơ quan của Thành phố.

z5461398929893_076bbb0290e28d5884aa4493c6d0f915.jpg

Tại hội nghị đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND TP khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó kỳ họp thứ 15 dự kiến tổ chức trong thời gian 1/2 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 14/6/2024 đến ngày 20/6/2024). Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND thành phố như: Báo cáo tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025; Báo cáo tiếp thu, giải trình những ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cử tri tham gia vào Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Phủ Lý; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố Phủ Lý; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp cũng sẽ thông qua các báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế, ban Kinh tế xã hội, HĐND thành phố và thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đối với kỳ hợp thứ 16, dự kiến tổ chức trong thời gian 1,5 ngày (trong khoảng từ ngày 15/7/2024 - 19/7/2024). Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND thành phố về các vấn đề như: Việc quyết toán ngân sách năm 2023. Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; việc thực hiện dự toán ngân sách; công tác thanh tra, tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, công tác quân sự quốc phòng địa phương, 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XIX. Thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 thành phố Phủ Lý, phê chuẩn quyết toán ngân sách Thành phố năm 2024;  các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Phủ Lý; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố.

z5461399510434_df426458b9ba05e12985f39ab3779da1.jpg

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối  năm 2024; Tổng hợp kết quả giám sát của HĐND Thành phố năm 2023; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2025 của HĐND Thành phố, việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khoá XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các Ban của HĐND, các ngành, uỷ ban MTTQ thành phố thông qua các báo cáo và dự thảo Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ.

z5461399190699_a66e7a032ba4c03741de8dfb5426a40b.jpg

Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại nghị trường; thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp.

z5461399590199_a7bb14292bf91e4353a25ac6f87e42d7.jpg

Tại hội nghị Thường trực HĐND thành phố cũng đã phân công, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố chuẩn bị tốt các báo cáo, văn bản và các nội dung có liên quan để trình tại kỳ họp. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất cao với các nội dung, chương trình theo dự kiến.

z5461399776569_dcdb45d7471774b079ed3a09c549318a.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Uỷ viên BTV thành uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị  các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được phân công, chuẩn bị đầy đủ, chú đáo, kỹ lưỡng các văn bản, báo cáo trình tại 2 kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đặc biệt để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) đồng chí đề nghị HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ, các đại biểu HĐND thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, phối hợp với các phường, xã tổ chức tốt các hội nghị TXCT trước kỳ họp./.​