Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bảo tàng tỉnh Hà Nam” của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thông tin cần biết  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bảo tàng tỉnh Hà Nam” của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bảo tàng tỉnh Hà Nam" của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà NamHồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án.docx2.GPMT bảo tàng tỉnh.pdfAdobe Scan 13 Th9, 2023.pdf
Tin liên quan