Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết b...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam"

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam"

Ngày 14/12/2022. UBND thành phố Phủ Lý nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam " của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam tại đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Ngày 14/12/2022. UBND thành phố Phủ Lý nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam " của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam tại đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, UBND thành phố Phủ Lý công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi tường dự án " đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam " của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam tại đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. UBND thành phố Phủ Lý đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam " của đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về UBND thành phố Phủ Lý trước ngày 23/12/2022.

CDC Hà Nam.pdf

 


Tin liên quan