Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Cựu chiến bình thành phố bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội.

Tin tức - Sự kiện  
Hội Cựu chiến bình thành phố bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội.
Sáng ngày 24/9/2020, Hội CCB Thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2020.

tin.00_00_12_07.Still489.bmp

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Phiến- Phó Chủ tịch hội CCB tỉnh Hà Nam; đồng chí Phạm Chí Thống- Phó Bí thư thường trực Thành ủy;  các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các phường, xã và chi hội trưởng các hội cơ sở trên địa bàn thành phố. 

tin.00_00_11_00.Still495.bmp

Trong thời gian 01 ngày 183 học viên là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các phường, xã và chi hội trưởng các hội cơ sở trên địa bàn thành phố được học tập và nghiên cứu các nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII; Quán triệt Nghị quyết 05 của TW hội CCB Việt Nam; Quán triệt một số nội dung về nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội; Công tác tuyên truyền miệng và hướng dẫn một số nội dung công tác hội ở cơ sở…

tin.00_00_27_00.Still497.bmp

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng chính trị, những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tổ chức và tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, vận dụng vào thực tiễn, tổ chức các hoạt động của hội tại địa phương, đơn vị mình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.​