Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng GDQPAN Thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng GDQPAN Thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2022
Sáng 12/8 Hội đồng GDQPAN Thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2022. Tới dự và chỉ đạo khai mạc có Thượng tá Nguyễn Quốc Ân- Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS Tỉnh- phó trưởng ban thường trực Hội đồng GDQPAN Tỉnh; Lãnh đạo Sở Y tế, Sở TNMT, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Điện lực Hà Nam. Lãnh đạo UBND TP có đ/c Phạm Văn Quân - UVBTV Thành ủy - Phó chủ tịch UBND TP - Chủ tịch HĐ GDQPAN TP.

Trong thời gian 4 ngày, 126 học viên được các cán bộ, giảng viên của Ban dân vận Thành ủy, Ban CHQS TP, trung tâm chính trị TP, Công an TP truyền đạt 8 chuyên đề về: Quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới. Nội dung cơ bản về chiến lược biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Những nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục QPAN, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng…

Phát biểu khai mạc lớp học, đ/c Phạm Văn Quân - UVBTV Thành ủy - Phó chủ tịch UBND TP - Chủ tịch HĐ GDQPAN TP đề nghị Ban tổ chức lớp học chỉ đạo điều hành lớp theo đúng nội dung, chương trình đã phê duyệt. Đảm bảo học tập nghiêm túc, có chế độ giao ban, báo cáo hàng ngày. Việc đánh giá kết quả đảm bảo thực chất, khách quan, chính xác theo đúng chất lượng học tập. Đối với lãnh đạo các  sở ban ngành phối hợp tạo điều kiện để các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nội dung chương trình học tập để đạt kết quả cao nhất.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới. Góp phần quán triệt yêu cầu thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ trên từng cương vị, nhiệm vụ, chức trách được giao, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở.

Kết thúc lớp học, các học viên viết bài thu hoạch và được nhận chứng chỉ của Hội đồng GDQPAN Thành phố. Theo kế hoạch trong tháng 8/2022, Hội đồng GDQPAN Thành phố sẽ tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho hơn 260 đối tượng 4 thuộc các Sở ban ngành trên địa bàn TP./.​

Sau đây là một số hình ảnh:

tin.00_01_38_17.Still115.jpg

tin.00_00_17_06.Still106.jpg

tin.00_01_30_22.Still113.jpg

tin.00_01_23_21.Still112.jpg

tin.00_01_11_10.Still111.jpg