Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh phường Thanh Châu bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh phường Thanh Châu bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.
Trong thời gian 2 ngày 11 và 12/8/2022, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh phường Thanh Châu  tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên, tổ đội  trưởng, bí thư các chi bộ phường Thanh Châu.

Về dự buổi khai mạc có đồng chí Trần Thành Trung - Phó chỉ huy trưởng –Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố; đ/c Nguyễn Thị Hồng Điệp - Phó Giám đốc​ Trung tâm chính trị thành phố; các đồng chí trong Đảng uỷ - HĐND –UBND, trưởng các ngành đoàn thể trong phường.

Sequence 01.00_00_29_20.Still112.jpg
Sequence 01.00_00_50_14.Still113.jpg

Tại lớp bồi dưỡng gần 80 đồng chí là cán bộ, đảng viên, tổ đội trưởng, bí thư chi bộ phường Thanh Châu đã được các báo cáo viên của Hội đồng GDQP&AN thành phố truyền đạt 4 chuyên đề của Luật gồm: Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Lực lượng dự bị động viên; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế -xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Sequence 01.00_00_35_09.Still119.jpg
Sequence 01.00_01_28_24.Still116.jpg

Sequence 01.00_01_49_13.Still118.jpg

Đây là những nội dung cơ bản, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các lực lượng về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong công tác đảm bảo QP, AN gắn với phát triển KT-XH, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Qua đó nghiên cứu, vận dụng vào thực tế công tác, tăng cường củng cố QP-AN ở từng địa phương, cơ quan, tổ chức theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết thúc các nội dung học tập, các học viên đã được viết bài thu hoạch, nhằm đánh giá kết quả, chất lượng học tập của từng học viên. Và được Hội đồng GDQP&AN phường Thanh Châu cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khoá học đối tượng 4 năm 2022.

Đến thời điểm này cơ bản các phường, xã trên địa bàn TP thành phố đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4. Từ nay đến tháng 9/2022 các phường xã còn lại sẽ hoàn thành chương trình bồi dưỡng…            ​