Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trong 2 ngày 15 và 16/12/2021, HĐND thành phố Phủ Lý khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ ba(kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp nhằm đánh giá những mặt làm được và chưa làm được của HĐND-UBND Thành phố trong năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Dự kỳ họp có ông Bùi Văn Hoàng –Tỉnh ủy viên -  Phó chủ tịch HĐND tỉnh; các ông bà Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn Thành phố Phủ Lý. Về phía Thành ủy – HĐND- UBND Thành phố có đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố; đ/c Phạm Chí Thống – Phó bí thư thường trực Thành ủy; đ/c Trương Quốc Bảo- Tỉnh ủy viên - Phó bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND Thành phố; đ/c Nguyễn Hữu Chương – Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các  đ/c trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND các phường xã, các cơ quan, doanh nghiệp và các đại biểu HĐND Thành phố...

khong xoa.00_04_31_14.Still251.jpg
khong xoa.00_04_24_01.Still252.jpg

Thay mặt cho Thường trực HĐND Thành phố, đ/c Nguyễn Đức Toàn- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy- Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố đã khai mạc kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 3 của HĐND Thành phố là kỳ họp thường kỳ cuối năm nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, các ban của HĐND và kết quả thực hiện các nghị quyết HĐND để thấy được những mặt thuận lợi, khó khăn, xác định nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đề ra được những giải pháp hữu hiệu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND, trong đó có Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. Để hoạt động của HĐND ngày càng tốt hơn, Thường trực HĐND Thành phố trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố, các bạn HĐND Thành phố, UBND Thành phố và các cơ quan, tổ chức hữu quan, quan tâm thực hiện, đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục nghiên cứu, đưa ra những ý kiến, kiến nghị cần thiết để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công.

khong xoa.00_04_35_07.Still258.jpg

khong xoa.00_04_39_15.Still253.jpg

Sau phần khai mạc của đồng chí Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, thay mặt cho UBND Thành phố đồng chí Nguyễn Trung Dũng- Phó chủ tịch UBND Thành phố đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, UBND Thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Với sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, nỗ lực triển khai “mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra: Thu ngân sách đạt 164,5% kế hoạch tỉnh giao, đạt 139% so với Nghị quyết HĐND Thành phố, chi ngân đạt 146,8% kế hoạch tỉnh giao, đạt 124,1% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng hơn so với năm trước. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được duy trì. Thành phố đã triển khai xây dựng 10 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Chỉ đạo xã Kim Bình, Liêm Tiết tập trung hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid 19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thành phố đã tăng cường siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch trong nhân dân, tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid -19 đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 98%; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 99,1%. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị được triển khai quyết liệt đồng bộ. Văn hóa xã hội có nhiều đổi mới; Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo được đảm bảo, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được duy trì, triển khai kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định…

Bên cạnh những kết quả Thành phố đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, số lượng doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh và ngừng hoạt động trên địa bàn thành phố còn nhiều; Một số phường, xã thu ngân sách còn hạn chế, chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch; Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dịch vụ (đất 7%, đất 18m2/sào) và các trường hợp tồn sót sau thực hiện Kế hoạch 566 còn chậm....

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã nêu rõ: Năm 2022 thành phố cũng đã đặt ra 15 chỉ tiêu và 8 nhiện vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện, trong đó chú trọng tập trung triển khai các Kế hoạch, Đề án thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Tiếp tục tập trung đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ cấp GCN QSD đất; Tăng cường quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ; Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn. Phấn đấu xây dựng và trình UBND tỉnh công nhận xã Đinh Xá, Trịnh Xá đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hoá, giáo dục. Quan tâm chăm lo và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, người có công; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính ...

khong xoa.00_04_47_19.Still259.jpg

Tại kỳ họp thay mặt cho Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Hữu Chương- Phó chủ tịch thường trực HĐND Thành phố đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐND Thành phố trong năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022. Báo cáo tổng kết cho thấy năm 2021, hoạt động của HĐND thành phố khóa XIX được duy trì thường xuyên, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, công tác giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp công dân. Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp, phiên họp được chuẩn bị chu đáo.Trong năm, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 3 kỳ họp gồm: kỳ họp thứ 17 (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ) HĐND thành phố khóa XVIII; kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa 19, để kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND thành phố; kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) HĐND Thành phố khóa XIX; chuẩn bị các điều kiện cho kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND Thành phố khóa XIX. Các kỳ họp đều đảm bảo đúng trình tự, công khai, dân chủ có chất lượng, đảm bảo nội dung, chương trình kỳ họp. Công tác giám sát tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, Thường trực HĐND, 02 Ban của HĐND thành phố đã thực hiện 5 cuộc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, các cuộc giám sát đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp từng bước được cải thiện, nhiều đại biểu đã thực hiện quyền chất vấn với UBND và các ngành, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của cử tri, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố và đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn thành phố... 

khong xoa.00_04_50_16.Still255.jpg

Năm 2022, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể đại biểu HĐND, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ Thành phố, các cấp, các ngành, từng bước nâng cao, đổi mới phương thức hoạt động và chất lượng các kỳ họp; đẩy mạnh các hoạt động giám sát…

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 3. Thông qua các báo cáo về: kết quả ước thực hiện dự toán NSNN địa phương năm 2021, dự toán NSNN địa phương năm 2022; Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

khong xoa.00_04_52_01.Still260.jpg
khong xoa.00_04_18_19.Still257 (1).jpg

Về dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hoàng – Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế mà thành phố cần khắc phục trong thời gian tới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc tiếp xúc cử tri; Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đặc biệt là giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Việc tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, của các tổ chức, cá nhân; Nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo theo đúng quy định, Triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND - nhất là về các cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng và các nghị quyết trực tiếp tác động, triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhân dân, người lao động và người sử dụng lao động nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân.

Kỳ họp cũng đã thông qua: Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Báo cáo kết quả công tác của ngành tòa án; công tác của ngành kiểm sát; công tác thi hành án dân sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban kinh tế- xã hội HĐND thành phố. Miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND thành phố và bầu kiện toàn bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2022. Thông qua chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố; các quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai, kỳ họp ba - HĐND thành phố khóa XIX đã thông qua, phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2022 – 2025; báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các ban, các tổ đại biểu…Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã thảo luận, tham luận về các vấn đề như: Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; tham mưu công tác diễn tập phòng thủ thành phố và lực lượng vũ trang thành phố tham gia công tác phòng, chống dịch; Nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu HĐND thành phố đã phân tích sâu sắc, đánh giá khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và đề đề ra những giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ ba HĐND thành phố khóa XIX đã dành nhiều thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn. Trước khi bước vào phiên chất vấn, trả lời chất vấn, tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo kết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố liên quan các lĩnh vực như giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo…

Tham gia chất vấn tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND thành phố đã bám sát thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với nội dung chất vấn mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến các vấn đề của đời sống xã hội. Trong đó, nổi bật là nội dung chất vấn trưởng phòng Tài nguyên môi trường thành phố về vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Châu Sơn ở một số công ty có hiện tượng xả khói thải, nước thải ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân; chất vấn ông Giám đốc Điện lực thành phố về hệ thống điện nông thôn tại xã Trịnh Xá; chất vấn trưởng phòng kinh tế thành phố về công trình thủy lợi tại tổ 3 phường Quang Trung; chất vấn đối với ông chủ tịch HĐND xã Tiên Hiệp về chức năng giám sát của HĐND xã; Chất vấn về giá cả bồi thường đất giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, chất vất về vấn đề lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán…  

Để làm rõ thêm một số những ý kiến mà cử tri thành phố quan tâm, tại buổi chất vấn và trả lời chất vấn đồng chí Trương Quốc Bảo – Tỉnh ủy viên- Phó Bí thư thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố làm rõ các vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm như việc cấp giấy CNQSSD; vấn đề trật tự xây dựng, trật tư đô thị và ô nhiễm môi trường, cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi… . Đồng thời cũng tiếp thu các ý kiến của các đại biểu HĐND và tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành của thành phố và các địa phương tập trung giải quyết các vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm trong thời gian sớm nhất.

IMG_20211216_104927.jpg
khong xoa.00_04_50_16.Still255.jpg

Trên cơ sở các tờ trình đề nghị của UBND Thành phố, các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố, Kỳ họp thứ ba HĐND Thành phố khóa XIX đã thông qua các Nghị quyết quan trọng quan trọng về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND Thành phố; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư 37 dự án trên địa bàn Thành phố; Phê chuẩn đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2025".

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố  khoá 19, nhiệm kỳ  2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, chương trình đã đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp đ/c ông Nguyễn Đức Toàn- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy- Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố đã nhấn mạnh: “Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và mỗi vị đại biểu trên cương vị của mình, tích cực tham gia tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết được HĐND thông qua. Các ban của HĐND, các tổ và các vị đại biểu HĐND tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết HĐND đã được kỳ họp thông qua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo".