Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Phủ Lý khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Phủ Lý khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Chiều ngày 5/3/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Phủ Lý khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố.

     Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn Sở Nội vụ; đồng chí Phạm Văn Quân – UVBTV thành uỷ - Phó chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố; các đồng chí là thành viên Hội đồng tuyển dụng; các đồng chí trong Ban giám sát của Sở Nội vụ, Ban giám sát của UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố.

khong xoa.00_00_13_11.Still252.jpg

khong xoa.00_00_22_07.Still253.jpg

     Tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ Thành phố đã công bố các Quyết định về: thành lập Ban giám sát của Sở Nội vụ; Ban chỉ đạo, Ban giám sát của UBND thành phố; Hội đồng tuyển dụng và quán triệt, phổ biến nội quy trong kiểm tra, sát hạch, các vấn đề cần lưu ý khi tham gia kỳ sát hạch.

khong xoa.00_00_58_19.Still257.jpg

khong xoa.00_00_26_05.Still254.jpg

khong xoa.00_00_46_11.Still256.jpg​​

     Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Văn Quân – UVBTV thành uỷ - Phó chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố đề nghị: Các thành viên Hội đồng tuyển dụng cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế đề ra, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch trong quy trình xét tuyển. Các bộ phận được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất cần tổ chức phục vụ tốt nhất để kỳ thi xét tuyển đạt kết quả cao. Đồng chí mong các thí sinh bình tĩnh, tự tin, tập trung hoàn thành tốt bài phỏng vấn đạt kết quả cao nhất. Qua đó sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trình độ chuyên môn phù hợp vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng chí cũng yêu cầu: Các thành viên của Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát, Ban kiểm tra sát hạch, Tổ giúp việc và các thí sinh dự tuyển thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

     Trong đợt này, thành phố có 18 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển để lựa chọn 15 viên chức vào 4 đơn vị sự nghiệp gồm: Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị; Đài phát thanh; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố. Trong thời gian qua, Hội đồng tuyển dụng viên chức Thành phố đã thực hiện đúng các quy trình của kỳ tuyển dụng từ khâu thông báo, kế hoạch tuyển dụng, thẩm định hồ sơ thí sinh đủ điều kiện sát hạch đến việc tổ chức kiểm tra, sát hạch. Công tác thực hiện đều công khai, dân chủ, chặt chẽ, khách quan, đúng quy định. Công tác tổ chức thi tuyển đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc theo đúng quy định. ​