Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 8/2022

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 8/2022
Ngày 03/8/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị Báo cáo viên thường kỳ tháng 08/2022.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Đảng bộ thành phố đã được nghe báo cáo nội dung công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn thành phố.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 08/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đề ra 10 nhiệm vụ chủ yếu, đề nghị các báo cáo viên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt đó là: Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước của Tinh, thành phố trong tháng 8; Các kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Tuyên truyền thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh đặc biệt là kết luận 01 của Bộ chính trị về “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII. Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội nổi bật 6 tháng đầu năm, các chỉ số phát triển trong tháng 7 của đất nước, của Tỉnh, của Thành phố, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của các cấp, các ngành trên địa bàn Tỉnh, Thành phố; Tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dâm trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan đơn vị trực thục Thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thóng chính trị của thành phố gắn với việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng , hưởng ứng cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022.​/.

Sau đây là một số hình ảnh:

quang.00_00_00_20.Still010.jpg

quang.00_01_07_40.Still012.jpg

quang.00_00_59_20.Still013.jpg

quang.00_02_05_48.Still011.jpg

quang.00_01_07_00.Still015.jpg