Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị quán triệt Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TƯ

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị quán triệt Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TƯ
Sáng ngày 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc.

Tham dự tại điểm cầu chính (Nhà Quốc hội) có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Dự tại điểm cầu Thành phố Phủ Lý có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo, Phó Bí thư thường trực thành ủy; đồng chí Đỗ Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Thường trực thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố; Các đồng chí là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các chi bộ, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Thành ủy, UBND thành phố. Hội nghị cũng được Thành phố trực tuyến tới 73 điểm cầu các phường, xã, cơ quan, doang nghiệp trực Đảng bộ Thành phố.

DUNG TIN.00_01_09_43.Still1877.jpg
DUNG TIN.00_01_19_26.Still1867.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng". Đồng thời nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144 và Hướng dẫn thực hiện quy định. Theo đó, đối với cán bộ, đảng viên, đạo đức cách mạng là gốc, nền tảng nên phải tự giác, tự quản và tự rèn luyện tuân thủ nguyên tắc và quy định của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước. Đảng viên, cán bộ cần đặt ra mục tiêu phát triển bản thân, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và ý thức đạo đức, từ đó đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả hơn vào công việc và cuộc sống…

DUNG TIN.00_01_24_30.Still1875.jpg
DUNG TIN.00_01_20_00.Still1870.jpg

DUNG TIN.00_01_18_10.Still1872.jpg

Cán bộ, đảng viên cũng đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung mới trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị…

z5615781330093_7a78defc2750a272bb1cad2fcb617e15.jpg
z5615781324449_851e0fcae09c69ee0b7a1f4044be9a94.jpg

z5615781336972_8ea98a43069304fb0e6ecd573c4b8829.jpg

Bộ Chính trị cũng đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

z5615781326035_d9c364538dd05680a0f1133739bcdca9.jpg
z5615781339028_ae9a88ca8d4d6eec0456d418fb25a407.jpg

z5615781337200_09c827999d8227f0a220c01351cc5f8b.jpg

z5615781325854_77f69f2b128c0a69bd96619ac404be26.jpg

Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định và chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương.​


Tin liên quan