Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII
Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội đến hơn 16.200 điểm cầu các Ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên phạm vi toàn quốc với hơn một 1,44 triệu cán bộ, đảng viên (CBĐV) tham gia.

     Dự, chỉ đạo hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng 4/12 có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII cùng cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến các địa phương.

Sequence 01.00_00_01_11.Still203.jpg
Sequence 01.00_00_12_14.Still204.jpg

       Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường 318 của thành phố Phủ Lý có các đồng chí: Nguyễn Đức Toàn- UVBTV Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo- Phó Bí thư thường trực Thành ủy, đồng chí Trương Quốc Bảo- Tỉnh ủy viên- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý. Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; các đảng viên sinh hoạt trong các cơ sở trực thuộc Thành ủy. Hội nghị được kết nối tới 98 điểm cầu cơ sở trực thuộc Thành ủy với gần 8 nghìn CBĐV tham dự.

Sequence 01.00_01_05_18.Still207.jpg
Sequence 01.00_00_50_05.Still206.jpg

      Trong buổi sáng 4/12, các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Theo đó, Chủ tịch nước đi sâu phân tích, làm rõ 4 nội dung: Vài nét về Nghị quyết số 23- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Vì sao BCH Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Những nội dung chủ yếu Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Sequence 01.00_01_33_00.Still208.jpg
DUNG TIN.00_00_38_27.Still189.jpg

      Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tập trung giới thiệu, phân tích và nhấn mạnh một số nội dung: Các yếu tố nền tảng của chính sách xã hội; Đánh giá khái quát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 1/6/2012; Sự cần thiết ban hành nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng, chính sách xã hội; Những nội dung chính và những điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 42- NQ/TW ngày 24/11/2023.

DUNG TIN.00_00_37_22.Still192.jpg
DUNG TIN.00_00_43_22.Still194.jpg

      Trong chương trình hội nghị buổi chiều, các đại biểu sẽ nghe: đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoan mới" và hướng dẫn thực hiện triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám, khóa XIII.