Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM 2024

Tin tức - Sự kiện  
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM 2024
Sáng ngày 24/5/2024 UBND Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về tín ngưỡng tôn giáo năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Hà – Phó Giám đốc sở Nội vụ; đ/c Phạm Văn Quân – UVBTV Thành ủy – Phó chủ tịch UBND Thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo bất hợp pháp; Tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng… do các giảng viên của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Hà Nam trao đổi.

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ làm công tác tôn giáo và đại diện, thành viên ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Phủ Lý nắm được những nội dung mới trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Những thông tin mới nhất về tình hình tôn giáo hiện nay; các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo; Từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác tôn giáo và công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở./.

Sau đây là một số hình ảnh:

484_8645.00_00_58_39.Still019.jpg

484_8645.00_01_31_25.Still028.jpg

484_8645.00_01_07_31.Still030.jpg

484_8645.00_01_09_41.Still020.jpg

484_8645.00_01_24_13.Still023.jpg

484_8645.00_01_43_09.Still027.jpg

484_8645.00_01_41_44.Still026.jpg