Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân thành phố Phủ Lý: Khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tin tức - Sự kiện  
Hội Nông dân thành phố Phủ Lý: Khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Phủ Lý đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và chương trình xây dựng Nông thôn mới. Qua đó, tạo nên nhiều khởi sắc về kinh tế xã hội khu vực nông thôn cũng như xây dựng hình ảnh, vị thế của người nông dân trong thời kì mới. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, xin giới thiệu bài viết:

Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Hội Nông dân từ thành phố tới cơ sở đã tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, vốn liếng để đầu tư phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", các cấp Hội Nông dân thành phố đã không ngừng đổi mới các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kêu gọi nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Nhiều hoạt động được triển khai như: Tạo vốn, hỗ trợ tiếp cận, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ công tác quản lý, xây dựng thương hiệu, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; tạo điều kiện cho các hội viên, nông dân nghèo vượt khó vươn lên trong sản xuất.

Đến nay sản xuất nông nghiệp của thành phố Phủ Lý có bước phát triển mới với việc tăng cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, mô hình mới trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Năng suất lúa năm sau cao hơn năm trước, năm 2018 đạt 65- 69 tạ/ha. Sản xuất chăn nuôi chuyển dần sang phương thức chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gia trại; kinh tế thủy sản phát triển mạnh trên cả hai lĩnh vực nuôi trồng và khai thác.Các mô hình cánh đồng mẫu cấy lúa hàng hóa được duy trì với diện tích 254 ha. Diện tích cây ăn quả được duy trì, chất lượng ngày càng được nâng lên theo hướng xây dựng thương hiệu, hàng hóa.

Tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn tại thành phố được đánh giá ổn định, các tầng lớp nông dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, hoàn thành nghĩa vụ công dân, đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn. Trên địa bàn thành phố nhiều dự án lớn, công trình trọng điểm được khởi công, đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động, tạo động lực mới cho sự phát triển. Chính sách tín dụng đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã động viên đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn được đầu tư và phát triển; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang sạch, đẹp hơn; kinh tế, văn hóa, xã hội được cải thiện. Điều kiện ăn, ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm hơn. Trình độ, kiến thức sản xuất, kinh doanh của nông dân có nhiều tiến bộ và ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường; Việc thực hiện Quy chế dân chủ ngày càng được phát huy và mở rộng, vai trò làm chủ của nông dân được nâng lên. Đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,46 %, tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn đạt 98,4%, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%. Đời sống của nông dân được nâng lên, người nghèo được tiếp cận tốt hơn với các nguồn lực kinh tế và các dịch vụ xã hội cơ bản, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 1%.

Thực hiện Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được xác định là phong trào trọng tâm hoạt động để thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay. Các cấp Hội Nông dân toàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân vươn lên làm giàu. Qua việc thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình mới, tiêu biểu, mang sắc thái riêng của tổ chức Hội, tạo ra những tiền đề cho nông dân tiếp cận với nền kinh tế thị trường; phong trào có sự chuyển biến tích cực, đã hình thành những cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất đồng bộ từ khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch.

Bằng các việc làm thiết thực, Hội Nông dân các cấp luôn tập trung sự chỉ đạo xây dựng kế hoạch đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi ngay từ đầu năm và bình xét vào cuối năm. Kết quả đó có 16.410 hộ đăng ký đạt 104 % kế hoạch, đồng thời Hội nông dân các xã, phường đã rà soát và báo cáo tình hình phát triển kinh tế, tổng hợp theo dõi giúp đỡ hộ nghèo hàng năm.Cũng từ phong trào này, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ hỗ trợ nhau về: cây, con giống, vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu thụ nông sản… được khơi dậy. Phong trào đã khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo thoát nghèo bằng nhiều hình thức: trao đổi cách làm ăn, kinh nghiệm sản xuất, vốn, cung cấp cây con giống, tạo việc làm tại chỗ

Trong 3 năm qua, BTV Hội Nông dân thành phố đã tích cực tuyên truyền và tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương kế hoạch vận động, bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi đối với nông nghiệp, nông dân. Số đơn vị cấp xã xây dựng được Quỹ hỗ trợ nông dân: 17/17 xã, phường đạt 100%. Tổng nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp xã, phường huy động được là: 1, 3 tỷ  đồng. Điển hình là các đơn vị: Tiên Tân , Liêm Chính, Lam Hạ, Châu Sơn… Tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân hiện nay Hội nông dân các cấp trong thành phố đang quản lý là: 3,5 tỷ đồng.

Cũng từ 2018 đến nay các cấp Hội Nông dân trong toàn thành phố chủ động phối hợp với Trung tâm hỗ trợ dạy nghề HND tỉnh; ngành LĐTBXH- trung tâm dạy nghề thành phố, các doanh nghiệp, công ty tổ chức đào tạo nghề, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho hơn 1200 hội viên nông dân. Các cấp Hội toàn thành phố tiếp tục chủ động phối phợp với các doanh nghiệp tập huấn cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân, hỗ trợ các khoản vốn vay phát triển chăn nuôi. Chủ động phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 7500 lượt người được tiếp cận với khoa học kỹ thuật.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017- 2021. Các cấp Hội nông dân toàn Thành phố đã tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; vận động 100% cán bộ, trên 90% hội viên nông dân tham gia các cuộc họp thôn, xóm để góp ý kiến vào quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới của đơn vị mình, cụ thể như đường giao thông xóm, chỉnh trang nhà ở dân cư, các công trình văn hoá, thể thao. Đẩy mạnh vận động hội viên nông dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; “Quỹ vì người nghèo" trọng tâm là xây dựng gia đình nông dân văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội...triển khai đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hóa, hàng năm có 21.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình nông dân văn hóa" . Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Có thể khẳng định, hiện nay cán bộ, hội viên, nông dân toàn thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của hội và 3 phong trào nông dân. Công tác Hội đã có chuyển biến tích cực, khởi sắc rõ nét, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực; các chỉ tiêu hàng năm cơ bản hoàn thành và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Công tác tuyên truyền được Hội Nông dân các cấp trong toàn thành phố triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, có sự chuyển biến rõ nét về phương pháp, cách thức, nội dung thực hiện thông qua tổ chức hội nghị hội thảo gắn với các hoạt động do Hội phát động. Hội Nông dân các cấp thành phố ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác xây dựng tổ chức Hội, chất lượng hội viên được nâng lên, nhận thức và chấp hành chính sách, pháp luật của hội viên ngày càng rõ nét. Đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đã khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong việc vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, liên kết trong sản xuất tăng thu nhập; bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa xã hội nông thôn bền vững. Những kết quả của công tác Hội và phong trào nông dân đã góp phần phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; trong thời gian tới, Hội nông dân toàn Thành phố tiếp tục tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và Nghị quyết của Hội cho 100% cán bộ hội viên nông dân. Bình quân mỗi năm phát triển trên 600 hội viên Phấn đấu đến năm 2023 tỷ lệ hội viên đạt gần 90% so với số hộ nông nghiệp trở lên. Cùng với đó tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, hàng năm phấn đấu có 95% cơ sở Hội vững mạnh trở lên; không có cơ sở trung bình,yếu kém. Hàng năm tăng từ 2-3% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ hội viên nông dân nghèo giảm xuống dưới 1 %.​/.

Sau đây là một số hình ảnh:

487ffb65a1390a0da74837effe025c12.jpg

11e7bdd1ca2fe3175ab534f53e106a46.jpg

5bb2f3ea5a4d444e6ad508b6babff2d1.jpg

e310443fd7ba8e91ee012420b361260e.jpg