Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của virut corona (COVID-19) gây ra trên địa bàn thành phố Phủ Lý (Thay thế KH số 20/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND thành phố)

Thông tin cần biết  
Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của virut corona (COVID-19) gây ra trên địa bàn thành phố Phủ Lý (Thay thế KH số 20/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND thành phố)