Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính thành phố Phủ Lý năm 2022