Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 tren 500 Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùn...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 tren 500 Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng-Outlet và Khu nhà ở tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá