Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả lựa chọn đơn vị thực cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối 02 lô đất ,A10, A24 thuộc dự án xây dựng hạ tầng ...

Thông tin cần biết  
Kết quả lựa chọn đơn vị thực cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối 02 lô đất ,A10, A24 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kxy thuật lô B11 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Liêm Chính, địa bàn phường Liêm Chính
Tin liên quan