Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả phát hiện xử phạt “nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 21/12 đến ngày 03/1/2024

Xử phạt giao thông  
Kết quả phát hiện xử phạt “nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 21/12 đến ngày 03/1/2024
kết quả phát hiện xử phạt “nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 21/12 đến ngày 03/1/2024

🚦Công an thành phố thông báo kết quả phát hiện xử phạt “nguội" qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 21/12 đến ngày 03/1/2024

✅Từ ngày 21/12 đến ngày 03/1/2024 qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an thành phố Phủ Lý đã phát hiện và thực hiện xử phạt “nguội" đối với 55 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách phương tiện vi phạm👇👇👇

 Vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

- Xe ô tô biển số 90A-051.80, 90A-060.03, 90A-111.63, 90A-116.69, 90A-118.61, 90A-127.88, 90A-129.69, 90A-166.67, 90A-167.52, 90A-207.60, 90A-208.38, 90C-091.27, 90C-136.03, 18C-119.62, 28A-055.66, 35A-236.60, 90A-009.95, 90A-011.90, 90A-016.05, 90A-027.31, 90A-041.85, 90A-057.51, 90A-074.28

90A-079.89, 90A-087.93, 90A-090.57, 90A-096.05, 90A-104.96, 90A-105.21, 90A-106.35, 90A-127.13, 90A-134.65, 90A-140.01, 90A-144.99, 90A-152.89, 90A-155.66, 90A-165.50, 90A-168.86, 90A-172.60, 90A-176.01, 90A-179.89

90A-181.91, 90A-190.92, 90A-192.59, 90A-197.15, 90A-201.33, 90A-203.33

90A-206.06, 90A-208.15, 90C-060.26, 90C-124.25.

- Xe mô tô biển số 90B3-626.70, 90B3-610.52, 90B3-612.80, 90B3-613.57.

🔖Khi đến nộp phạt xử lý 'nguội', Nhân dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 - Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

 - Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

✅Công an thành phố Phủ Lý đề nghị nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.