Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phủ Lý năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phủ Lý năm 2021
Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phủ Lý năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thông qua đó để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.

Dự khai mạc diễn tập có đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Phủ Lý; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã và lực lượng tham gia diễn tập.

Với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ", cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 (một bên hai cấp, mật danh PL-21) trải qua 2 phần: Vận hành cơ chế và thực binh (với 3 giai đoạn và 5 vấn đề diễn tập). Các xã, phường cùng tham gia diễn tập gồm: Phường Quang Trung, phường Thanh Tuyền; xã Kim Bình, xã Tiên Tân…

Thông qua diễn tập nhằm vận hành đồng bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền về quốc phòng, an ninh, phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ; trong xử lý, giải quyết - tình huống về quốc phòng, an ninh có thể xảy ra trên địa bàn. Từ đó, góp phần tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang Thành phố; nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; đồng thời góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Thành phố và kịp thời rút ra kinh nghiệm để bổ sung vào phương án, kế hoạch tác chiến của Thành phố trong những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phủ Lý yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, gắn lý luận với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành mình và địa phương để vận dụng vào giải quyết các tình huống do Đạo diễn diễn tập tỉnh giả định, bảo đảm bám sát theo nguyên tắc và phù hợp với thực tiễn trên địa bàn. Tổ chức diễn tập theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm", bảo đảm đúng, đủ các thành phần theo quy định; tích cực đổi mới phương pháp diễn tập để đạt hiệu quả cao.

Quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông; đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện quy định về 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Gắn diễn tập với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh, công tác dân vận; chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ Thành phố.

Sau khai mạc, các lực lượng, thành phần tham gia triển khai các nội dung diễn tập vận hành cơ chế: Hội nghị BTV Thành ủy mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng; Hội nghị Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng TP triển khai các biện pháp chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng; HN Đảng ủy Công an TP thông qua kế hoạch đánh giá khủng bố, giải cứu con tin, cứu nạn cứu hộ...

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong 2 ngày (10-11/11/2021). Bên cạnh các nội dung vận hành cơ chế, có 2 nội dung thực binh: đánh khủng bố giải cứu con tin, cứu nạn, cứu hộ; đánh địch đổ bộ đường không vào KVPT.