Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo thành phố Phủ Lý kiểm tra, động viên, tặng quà các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

Tin tức - Sự kiện  
Lãnh đạo thành phố Phủ Lý kiểm tra, động viên, tặng quà các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.
Nhằm động viên lực lượng thường trực tại các chốt kiểm soát dịch, ngày 5/8/2020, các đồng chí lãnh đạo thành phố Phủ Lý đã đến kiểm tra, động viên, tặng quà các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

tin.00_02_08_09.Still069.bmp
tin.00_02_24_00.Still070.bmp

Đến kiểm tra, động viên, tặng quà tại 04 chốt kiểm soát dịch tại các ngõ đi vào tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, lãnh đạo thành phố Phủ Lý ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các lực lượng tại các chốt kiểm soát đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm thường trực làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19. Đồng thời các lực lượng cùng mỗi người dân thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố tập trung đẩy lùi dịch bệnh. Để công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chốt không chủ quan, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra người và phương tiện ra, vào tại các ngõ đi vào tổ dân phố Đình Tràng, đảm bảo trực 24/24h giờ để thực hiện công việc đo thân nhiệt cho những người ra vào chốt, hạn chế người ra vào vùng dịch... Mỗi chốt được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát dịch như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, lãnh đạo các chốt quan tâm đảm bảo trang thiết bị bảo hộ cho các lượng lượng tham gia trực tại các chốt.

tin.00_02_39_07.Still068.bmp
tin.00_02_21_24.Still073.bmp

Qua kiểm tra các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Lam Hạ, lãnh đạo thành phố đã tặng quà và một số nhu yếu phẩm cần thiết như vật tư y tế, khẩu trang, quần áo chống dịch và nước sát khuẩn để phục vụ công tác trực cho lực lượng chốt trực tại các chốt kiểm soát địch, đồng chí cũng chúc các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại các chốt sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin liên quan