Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LĐLĐ Thành phố Phủ Lý tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2021.

Tin tức - Sự kiện  
LĐLĐ Thành phố Phủ Lý tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2021.
Ngày 7/4/2021, LĐLĐ Thành phố Phủ Lý tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quý 1,
triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2021.

Trong quý 1 năm 2021, LDLĐ Thành phố Phủ Lý chỉ đạo 141 công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC LĐ. Nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai NQ ĐH đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu QH khoá 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quý 1, đã có hơn 352 Công đoàn viên cơ sở tham gia hiến máu nhân đạo, gần 600 gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng quà tết, nhiều công đoàn tích cực tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển". Các phong trào “ lao động giỏi lao động sáng tạo" , “ giỏi việc nước đảm việc nhà" , các phong trào của công đoàn các khối doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, công đoàn giáo dục...được triển khai hiệu quả, đạt mục tiêu chất lượng đề ra. 

Quý 2 năm 2021 công đoàn Thành phố tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm , đặc biệt là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu QH khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở thực hiện các hoạt động Tháng công nhân, lựa chọn xây dựng 1-2 nhà mái ấm công đoàn. Tổ chức các giải thi đấu thể thao ... góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi để các công đoàn viên làm việc hiệu quả , góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch đề ra./.​

Sau đây là một số hình ảnh:

KHONG XOA.00_00_01_02.Still616.jpg

KHONG XOA.00_00_51_11.Still620.jpg
KHONG XOA.00_01_03_00.Still618.jpg

KHONG XOA.00_00_56_24.Still619.jpg

KHONG XOA.00_00_23_05.Still623.jpg