Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, ngày 30/5, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với UBND Phường Thanh Châu tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội đối với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã trên địa bàn thành phố.

     Tại hội nghị, 71 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội gồm: Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân 21 phường, xã trên địa bàn thành phố được triển khai một số nội dung ủy thác theo văn bản thỏa thuận 11789/VBTT ngày 28/12/2022 giữa NHCSXH với Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay và củng cố nâng cao hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo Hướng dẫn số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH; Quy trình, phương pháp chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác theo văn bản số 10567/NHCS-TDNN ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH; Hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV theo văn bản số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/5/2023 của Tổng giám đốc NHCSXH …Đồng thời được trao đổi thảo luận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoạt động ủy thác tại địa phương.

      Thông qua lớp tập huấn giúp các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiểu sâu hơn về quyền lợi trong việc nhận ủy thác nguồn vốn từ NHCSXH, đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Từ đó thực hiện các nhiệm vụ một cách khoa học, quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy thác trên địa bàn./.​

Sau đây là một số hình ảnh:

z4388867795560_da6fad7b957ceab184309680d1129ce5.jpg

z4388867775794_7c40af7471d929672b30a165bd3bfd7c.jpg

z4388867780071_3c2bd4114f2db64d7568717273ca4480.jpg

z4388867785342_ee2f80b9be8bdf59e8640571cd622c1f.jpg