Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023
Sáng ngày 29/5, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với UBND xã Liêm Chung tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội đối với ban giảm nghèo, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị tập huấn, gần 100 đại biểu là cán bộ Ban giảm nghèo, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn các phường, xã của thành phố đã được nghe cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang triển khai thực hiện tại NHCSXH, đặc biệt nhấn mạnh vào các đối tượng vay vốn, phương thức cho vay; 

quang.00_01_10_23.Still1587.jpg
quang.00_01_24_09.Still1589.jpg

Chức năng, nhiệm vụ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tron hoạt động tín dụng chính sách; thông tin về kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Phủ Lý và các giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách, nhất là vai trò trách nhiệm của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong công tác phối hợp với tổ chức Hội, đoàn thể nhận uỷ thác, quản lý, giám sát hoạt động của tổ TKVV, ban quản lý Tổ TKVV, quản lý sử dụng vốn vay.

quang.00_01_00_21.Still1590.jpg
quang.00_01_21_17.Still1588.jpg

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ tính dụng chính sách xã hội được NHCSXH tỉnh thực hiện hàng năm, nhằm giúp các đại biểu nắm được nội dung, nghiệp vụ quản lý vốn vay, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước tại cơ sở. Đồng thời, quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn cho vay hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương./.​


Tin liên quan