Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phường Minh Khai tổ chức Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Phường Minh Khai tổ chức Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2022.
Ngày 3/8, phường Minh Khai tổ chức Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2022.

Trong 2 ngày (ngày 3,4/8/2022) các học viên là cán bộ đảng viên thuộc đối tượng 4 của phường Minh Khai sẽ được học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, lực lượng Dự bị động viên; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về ANTT trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới. Kết thúc nội dung học tập, học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 theo quy định.

Thông qua bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Qua đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./. ​

Sau đây là một số hình ảnh:

Sequence 01.00_00_28_16.Still029.jpg

Sequence 01.00_00_34_04.Still030.jpg

Sequence 01.00_00_25_08.Still034.jpg

Sequence 01.00_00_39_12.Still031.jpg