Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phường Trần Hưng Đạo phối hợp với Sở Tư pháp Tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Bộ luật dân sự năm 2015 và luật đất đai năm 2013.

Tin tức - Sự kiện  
Phường Trần Hưng Đạo phối hợp với Sở Tư pháp Tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Bộ luật dân sự năm 2015 và luật đất đai năm 2013.
Ngày 26/10/2018, Phường Trần Hưng Đạo phối hợp với Sở Tư pháp Tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Bộ luật dân sự năm 2015 và luật đất đai năm 2013 cho nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường.  Dự hội nghị có đại diện báo cáo viên của Sở Tư pháp Tỉnh, lãnh đạo đảng ủy, UBND phường cùng nhân dân, doanh nghiệp và các tổ viên tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Bộ Luật Dân sự và Luật Đất đai : Bộ Luật Dân sự năm 2015 là bộ luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, có tác động trong việc điều chỉnh các mối quan hệ dân sự cơ bản của xã hội, mỗi công dân và của các gia đình. Bộ luật gồm 27 chương, 689 điều quy định về quy định về tài sản và quyền sở hữu, quyền sở hữu; quyền nhân thân của cá nhân, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế. 

THD tu van phap luat 2.jpg

Luật đất đai năm 2013 với XIV chương, 212 điều, trong đó tập trung phân tích sâu chương XI về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và chương XIII về Giám sát, Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Những điểm mới, nhất là các nội dung liên quan tới thừa kế, quyền, trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật Đất đai; Công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

THD tu van phap luat.jpg
THD tu van phap luat 4.jpg

Qua việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sẽ giúp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo nắm rõ các quy định về luật đất đai và những kiến thức cơ bản của pháp luật dân sự năm 2015, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật để tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng đất đai.

THD tu van phap luat 1.jpg
THD tu van phap luat 6.jpg

Đồng thời chủ động trong việc tham gia hòa giải, không để phát sinh điểm nóng về đất đai, tránh những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó góp phần xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật./.​