Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phường Trần Hưng Đạo triển khai công tác lấy ý kiến cử tri về Đề án việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn

Tin tức - Sự kiện  
Phường Trần Hưng Đạo triển khai công tác lấy ý kiến cử tri về Đề án việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn
Ngày 21/5, Phường Trần Hưng Đạo triển khai công tác lấy ý kiến cử tri về Đề án việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Quyết định của UBND phường về việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Phủ Lý trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo và Quyết định thành lập các tổ lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập phường Trần Hưng Đạo với phường Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng thành một đơn vị hành chính phường. 

DUNG TIN.00_01_36_36.Still1575.jpg

DUNG TIN.00_01_23_37.Still1574.jpg

Theo đó, UBND phường sẽ thành lập 13 tổ công tác lấy ý kiến cử tri tại 13 TDP trên địa bàn phường. Tổ công tác lấy ý kiến cử tri tại các tổ dân phố có trách nhiệm phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn tổ dân phố về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Phủ Lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Nội dung lấy ý kiến cử tri gồm 02 nội dung: Việc sáp nhập phường Trần Hưng Đạo với các phường: Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng thành một đơn vị hành chính phường; Việc đặt tên đơn vị hành chính hình thành sau sáp nhập là “Phường Châu Cầu".

DUNG TIN.00_01_13_22.Still1577.jpg

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri trong 04 ngày, kể từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2024. Thời gian kiểm phiếu, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và gửi báo cáo về UBND phường: chậm nhất ngày 26/5/2024.

DUNG TIN.00_01_17_08.Still1578.jpg

Để công tác lấy ý kiến cử tri về Đề án việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn Phường Trần Hưng Đạo đạt hiệu quả, UBND phường sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để người dân hiểu rõ ý nghĩa, nội dung, thời gian, mục đích của việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường./.​