Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng, lập dự toán dự án ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng, lập dự toán dự án đầu tư xây dựng khu vườn hoa, cây xanh tại ngã ba Hồng Phú, phường Thanh Châu