Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phườn...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan