Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : V/v ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : V/v ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan