Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2021

Thông tin khen thưởng, xử phạt  
Quyết định về việc khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2021