Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xâ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới River Silk City địa bàn xã Liêm Tuyền, phường Liêm Chính