Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính cấp huyện  
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Hà Nam
Tin liên quan