Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc thu hồi đất không đảm bảo điều kiện sản xuất nằm ngoài phạm vi dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định về việc thu hồi đất không đảm bảo điều kiện sản xuất nằm ngoài phạm vi dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn II, tỉnh Hà Nam, địa bàn phường Thanh Tuyền, thàn