Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin tức - Sự kiện  
Tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sáng ngày 7/8/2020 UBND thành phố Phủ Lý phối hợp với Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam tổ chức lớp tập huấn phổ biến quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

KHONG XOA.00_00_01_12.Still262.bmp

Tại lớp tấp huấn, trên 70 học viên là đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã; cán bộ công chức văn hóa, cộng tác viên quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tại các xã phường trên địa bàn thành phố, đã được cán bộ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh truyền đạt các nội dung của Thông tư số 17 ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đây là những nội dung cơ bản, cần thiết cho các cán bộ, cộng tác viên làm công tác quản lý nông, lâm, thủy sản tại cơ sở kịp thời cập nhật và nắm vững nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm; từ đó nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của cán bộ, công chức tại cơ sở, góp phần cải thiện và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

KHONG XOA.00_00_03_18.Still263.bmp

KHONG XOA.00_00_18_23.Still264.bmp

Tại hội nghị, giảng viên đã d​ành thời gian để trao đổi, thảo luận giải đáp thắc mắc của các học viên về triển khai công tác kiểm tra an toàn thực phẩm; các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cơ sở, đặc biệt là việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.

KHONG XOA.00_00_36_01.Still266.bmp 

Thông qua hội nghị tập huấn, phổ biến quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản, cán bộ công chức văn hóa, cộng tác viên quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tại cơ sở đã hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; từ đó góp phần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm tại địa phương./.​