Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý tập trung cho sản xuất nông nghiệp trước trong và sau Tết nguyên đán.

Tin tức - Sự kiện  
Thành phố Phủ Lý tập trung cho sản xuất nông nghiệp trước trong và sau Tết nguyên đán.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân thành phố Phủ Lý đã xuống đồng tập trung cho nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đúng lịch thời vụ .

Để đảm bảo triển khai toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2021. Trong dịp trước trong và sau Tết nguyên đán, bà con nông dân thành phố Phủ Lý đã tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng gieo trồng đúng lịch thời vụ. Đồng thời hoàn thành nạo vét kênh mương thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho các vùng. Theo kế hoạch, các địa phương trên địa bàn thành phố Phủ Lý bố trí gieo mạ dầy xúc, mạ nền cứng, mạ khay cấy máy, tập trung gieo từ ngày 01/2  đến ngày 28/2/2021 phấn đấu hoàn thành 100% diện tích. Để đảm bảo cho mạ sinh trưởng và phát triển tốt, các HTXDV nông nghiệp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc mạ theo đúng kỹ thuật, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, che phủ nylon, giữ nhiệt độ cho mạ...      

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay toàn thành phố có tổng diện tích gieo cấy 2.576 ha, trong đó có khoảng 70% diện tích gieo sạ, 30% diện tích cấy. Các giống lúa chủ yếu là Bắc thơm, Khang dân, Thiên ưu, TB225, Nhị ưu 838... Đối với cây màu như: Dưa chuột, Bí xanh, Bí đỏ, Cà chua được tiến hành gieo trồng từ ngày 05/2, các loại rau ăn lá được khuyến khích trồng bổ xung liên tục đảm bảo đủ lượng rau xanh tiêu dùng và cung ứng cho thị trường của thành phố.

Để giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng, thành phố yêu cầu các đơn vị có sản xuất nông nghiệp chấp hành nghiêm túc lịch gieo cấy theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT tỉnh và căn cứ theo từng loại đất, từng cánh đồng, đặc điểm của từng vùng để bố trí cơ cấu giống hợp lý. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh gây hại để hướng dẫn, chỉ đạo nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, điều tiết nguồn nước hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để cây mạ sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo đến hết tháng 2/2021 thành phố sẽ hoàn thành cấy xong lúa xuân ./. ​

Sau đây là một số hình ảnh:

KHONG XOA.00_02_34_20.Still311.jpg

KHONG XOA.00_02_24_11.Still315.jpg

KHONG XOA.00_02_24_15.Still314.jpg

KHONG XOA.00_02_42_14.Still312.jpg

KHONG XOA.00_01_29_15.Still316.jpg