Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý tích cực thực hiện chuyển đổi số

Tin tức - Sự kiện  
Thành phố Phủ Lý tích cực thực hiện chuyển đổi số

Thực hiện Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND Tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với Mục tiêu đến năm 2025, thành phố Phủ Lý phấn đấu phát triển chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển xã hội số nhằm thu hẹp khoảng cách số. Đến năm 2030, thành phố Phủ Lý hoàn thành cơ bản chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, thuộc nhóm đầu về chuyển đổi số trong các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Sequence 01.00_00_04_01.Still744.jpg
Sequence 01.00_00_11_24.Still745.jpg

Thời gian qua, thành phố Phủ Lý đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng để phục vụ cho chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Theo đó, Thành phố đã triển khai và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống phòng họp không giấy tờ Ecabinet, khai trương và đưa vào hoạt động hệ thống thông tin báo cáo phát triển kinh tế xã hội và tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến, Chỉ đạo thành lập 164 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố. Hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng thành lập các nhóm zalo trong nhân dân để hướng dẫn trực tiếp người dân thực hiện việc cải cách các thủ tục hành chính một cách chi tiết, hiệu quả. Thành phố cũng đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền chuyển đổi số cho gần 1000 thành viên của các tổ công nghệ số cộng đồng.  

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", các tổ công nghệ số cộng đồng ở các phường, xã trên địa bàn TP đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền đưa chuyển đổi số đến gần với người dân bằng nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị, tuyên truyền trong các buổi họp dân và trên loa phát thanh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng các tiện ích, ứng dụng thông minh, hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử,  sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số…. Tổ chức tuyên truyền lưu động về nội dung chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trên các tuyến phố, các khu dân cư trên địa bàn.

Nhận thức được các lợi ích của chuyển đổi số mang lại, người dân thành phố Phủ Lý đang dần dần thay đổi về tư tưởng, nhận thức và hành động, bước đầu sẵn sàng trải nghiệm, đón nhận để được thừa hưởng những giá trị từ chuyển đổi số.

Sequence 01.00_00_25_01.Still748.jpg
Sequence 01.00_00_33_06.Still746.jpg

Hiện nay Chuyển đổi số không chỉ còn là một ý tưởng hay tầm nhìn trong tương lai, mà đây còn là điều bắt buộc phải làm để thích ứng với thời đại số 4.0. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Với tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân"; chuyển đổi số phải được triển khai sâu rộng, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. và cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, để thực hiện thành công chuyển đổi số, cần sự quyết tâm, đồng hành của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội.

Nhận thức được những cơ hội, thách thức và xu thế tất yếu của chuyển đổi số, thành phố Phủ Lý sẽ tiếp tục : Chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số; đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, công nghiệp sáng tạo, thương mại điện tử; thúc đẩy chuyển đổi xã hội số, trọng tâm là đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp". Trên cơ sở đó với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đồng thời là chủ thể, mục tiêu, động lực để chuyển đổi số. UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, công khai, minh bạch các hoạt động; phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Qua đó, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia, đồng hành trong quá trình chuyển đổi số.

Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hy vọng công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Phủ Lý sẽ từng bước đi vào chiều sâu, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển./.​