Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB các dự án

Tin tức - Sự kiện  
Thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB các dự án
Ngày17/5/2022, Thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường GPMB và triển khai kế hoạch thực hiện công tác GPMB các dự án: Dự án ĐTXD HTKT khu TĐC phục vụ GPMB dự án ĐTXD đường Lê Công Thanh (giai đoạn 3) địa bàn xã Tiên Tân; dự án ĐTXD trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Bỉ trên địa bàn phường Châu Sơn và xã Liêm Tuyền.

Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên tổ giám sát công tác GPMB thành phố; lãnh đạo các phòng ban liên quan của Thành phố, lãnh đạo Đảng ủy- UBND, các ban ngành đoàn thể của các phường Châu Sơn, xã Tiên Tân và xã Liêm Tuyền và đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng.

TIN.00_00_02_06.Still333.jpg

TIN.00_00_31_08.Still340.jpg

Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ GPMB dự án ĐTXD đường Lê Công Thanh (giai đoạn 3) địa bàn xã Tiên Tân có tổng diện tích giao dự án là 9.029m2, trong đó đất do hộ gai đình, cá nhân sử dụng là 6.577m2, đất do UBND xã quản lý sử dụng là 2.452m2. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là khoảng 14 hộ.

Dự án ĐTXD trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý, địa bàn xã Liêm Tuyền có tổng diện tích giao dự án là 3.427m2, số hộ dân bị ảnh hưởng là 19 hộ; Địa bàn phường Châu Sơn có tổng diện tích giao dự án là 67m2- diện tích này do UBND phường đang quản lý, sử dụng.

TIN.00_00_39_17.Still342.jpg

Tại hội nghị, sau khi công bố Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường và triển khai kế hoạch thực hiện công tác GPMB các dự án, các đại biểu đã đồng thuận, nhất trí cao việc thực hiện các dự án. Đồng thời đã đề nghị, Hội đồng bồi thường và chủ đầu tư khi thực hiện các dự án phải phối hợp thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, khi triển khai thực hiện dự án phải đảm bảo đến hệ thống tiêu thoát nước để tránh ngập úng trong mùa mưa bãovà sớm xây dựng phương án bồi thường cho các hộ dân đảm bảo giá thành đền bù đất, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân.

TIN.00_00_47_11.Still345 (1).jpg

Sau hội nghị, thành phố sẽ tổ chức phối hợp với các UBND các phường, xã và các cơ sở thôn tiến hành lập danh sách đối với các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi, tiến hành họp dân để triển khai dự án, phổ biến quy hoạch, quy mô dự án và cơ chế chính sách bồi thường GPMB, ban hành thông báo thu hồi đất; tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản và  xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với phạm vi các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, sau đó tổ chức chi trả tiền bồi thường và giải quyết các kiến nghị của các hộ dân./.​