Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB và triển khai kế hoạch thực hiện công tác GPMB

Tin tức - Sự kiện  
Thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB và triển khai kế hoạch thực hiện công tác GPMB
Ngày 04/6/2021, thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường,GPMB và triển khai kế hoạch thực hiện công tác GPMB dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp kênh Chính Tây và các công trình liên quan để tiêu thoát nước, kết hợp chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Phủ Lý theo hình thức đối tác công tư PPP.

Dự hội nghị có đ/c là thành viên hội đồng bồi thường GPMB, tổ công tác giúp việc, lãnh đạo các phòng ban liên quan của Thành phố, Thường trực Đảng ủy - Thường trực HĐND - lãnh đạo UBND - Chủ tịch UBMTTQ, cán bộ địa chính xã Liêm Chung và đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án có tổng diện tích trên 8 nghìn m2 trong đó có đất của hộ gia đình cá nhân, đất do UBND xã quản lý sử dụng và đất an ninh. Số hộ dân bị ảnh hưởng là 60 hộ. Địa điểm xây dựng dự án thuộc xã Liêm Chung và xã Liêm Tuyền – thành phố Phủ Lý.

Tại hội nghị, sau khi công bố Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường, GPMB và triển khai kế hoạch thực hiện công tác GPMB dự án. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất ý kiến theo đúng nội dung và trình tự các bước theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời cũng đề nghị các ban, ngành của thành phố và xã Liêm Chung căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công. Ngay sau hội nghị sẽ tổ chức họp dân để phổ biến quy mô, phạm vi của dự án, cơ chế chính sách bồi thường theo các quy định hiện hành, công khai danh sách số hộ, triển khai kế hoạch kiểm đếm nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng của các hộ bị ảnh hưởng. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng phương án bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng để tập trung cho công tác GPMB và bàn giao đất cho nhà đầu tư./.

Sau đây là một số hình ảnh:

KHONG XOA.00_00_18_13.Still006.bmp

KHONG XOA.00_00_08_01.Still003.bmp

KHONG XOA.00_00_04_24.Still007.bmp

KHONG XOA.00_00_01_08.Still001.bmp